A MODEL OF EFFECTIVE CRIMINAL CASE MANAGEMENT AS A GUARANTEE FOR PUBLIC ORDER AND SECURITY

Tsveta Markova, Vanuhi Bedros Arakelyan, Rositsa Antonova Toncheva

Abstract


Raksts veltīts jautājumiem, kas saistīti ar efektīva Bulgārijas tiesu darbības modeļa meklējumiem krimināllietu iztiesāšanā, lai nodrošinātu tiesiskumu, sabiedrisko kārtību un drošību. Autori analizē terminu “tiesu sistēmas reforma” un “jurisdikcijas reforma” atbilstību procesa raksturojumam. Ar “situāciju analīzes” metodes palīdzību pētīta Singapūras pieredze tiesu darbības pilnveidē. Rakstā kā pozitīvs piemērs raksturota Varnas Apelācijas tiesa, kurā saskaņā ar teorijas atziņām un praktisko pieredzi veikti tiesas darbības efektivizēšanas pasākumi.

Full Text:

PDF

References


Livingston А. Searching for Success in Judicial Reform: Voices from the Asia Pacific Experience, www.flipkart.com/searching-success-judicial-refo..., page 7.

Prof. Golub worked in some main regions of the world consulting organizations like the American Bar Association Rule of Law Initiative; Amnesty International…, www.stephengolub.org/

Make Justice the Organizing Principle for the Rule of Law Field, Hague Journal on the Rule of Law, 2009, Vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press) there again.

The pronounced main goal of the Actualized Strategy for Continuation of the Judicial Reform. https://mjs.bg/107

Trial Court Performance Standards With Commentary, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/161570.pdf

Court Excellence and Judicial Cooperation Forum 2014, http://asean.usmission.gov/news03042014.html

Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency, p.2-3, http://www.doingbusiness.org/

See: Report of Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014: Results, http://www.transparency.org/

IMD World Competitiveness Ranking 2015, http://www.imd.org/

See also: Singapore – Index of Economic Freedom, http://www.heritage.org/, Ли Сянь Лун: «Нельзя победить коррупцию, просто повысив зарплату чиновников», http://www.vedomosti.ru/

Thye T., Current Reforms In Asean Countries – Lessons And Experiences The Singapore’s Experience,Asean Law Association 10th General Assembly http://www.aseanlawassociation.org/

Malik H.W., quot. S., p.41.

Петров Ив., Преглед на съдебната система на Съединените американски щати, С 2004: Сиела, с.16-20.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v2i79.2804

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License