RESPONSIBILITY IN CONSTRUCTION LAW

Ināra Ziemele

Abstract


 The new Construction Law and others Construction Regulations come into force on 01.10.2014. to define responsibility of construction specialists and institutions. Since then passed more than two years and responsibility of construction still is an important question in construction.

The aim of paper is to summarize information about how responsibility is working in practice. Research focuses on how responsibility which is regulated by the new regulatory enactments matches with situation in practice.

There are used methods of historical research, analysis, comparative analysis, systematic text condensation and theoretical method of research to investigate, analyse and summarize information of publications and regulatory enactments about responsibility and situation in practice.

The main conclusion shows that there is not clearness about responsibility of every person in construction and responsibility which is regulated by the new regulatory enactments is not properly working in practice.


Full Text:

PDF

References


Būvniecības likums. Pieņemts 09.07.2013., spēkā no 01.10.2014. Pēdējie grozījumi 23.11.2016. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=2585722.

Būvniecības likuma anotācija. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/ E63607A94234F224C2257950003B5BB2?OpenDocument.

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 1.6. apakšpunkts, spēkā no 01.10.2014. Pēdējie grozījumi 30.12.2015. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

LETA. Par katru Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo maksās 100 000 eiro. 2016. Pieejams: http://www.irlv.lv/2016/11/8/par-katru-zolitudes-tragedija-bojagajuso-maksas-100-000-eiro

Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata. Valsts kanceleja. Pieejams: https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/23

Ziemele I. Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā. Biznesa augstskolas Turība XVII Starptautiskā zinātniskā konference "Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī". 2016. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošana. 2016. Papildināts 14.11.2016. Pieejams: http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/4

Björnsson I. Holistic approach for treatment of accidental hazards during conceptual design of bridges – A case study in Sweden. 2017. Pieejams: https://www.scopus.com

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošana. 2016. Papildināts 14.11.2016. Pieejams: http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/4

Goldman S.L. Why we need a philosophy of engineering: A work in progress. 2004. Pieejams: https://www.scopus.com

Ross A., Athanassoulis N. The social nature of engineering and its implications for risk taking. 2010. Pieejams: https://www.scopus.com

Ziemele I. Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā. Biznesa augstskolas Turība XVII Starptautiskā zinātniskā konference "Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī". 2016. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Lūse A. Būvuzraudzības jēga. Latvijas Būvniecība, 2016, Nr.5.

Ziemele I. Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā. Biznesa augstskolas Turība XVII Starptautiskā zinātniskā konference "Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī". 2016. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Bulleit W.M. Uncertainty in structural engineering. 2008. Pieejams: https://www. scopus.com.

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, 3. punkts. Pēdējie grozījumi 22.02.2017. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269164

Vaivare L. Riskus varam minimalizēt. Dienas Bizness, 2015, 26.03.2015. Pieejams: http://news.lv/Dienas_Bizness/2015/03/26/riskus-varam-minimalizet

Helsloot I., Schmidt A. Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheids¬toezicht in de bouw? Renswoude, Crisislab. 2012. Pieejams: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/ 2012/09/20/risicoaansprakelijkheid-als-vervanging-van-overheidstoezicht-in-de-bouw

Ziemele I. Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā. Biznesa augstskolas Turība XVII Starptautiskā zinātniskā konference "Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī". 2016. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Pieņemts 07.12.1984., spēkā no 01.07.1985. Pēdējie grozījumi 10.12.2016. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=89648

Likumprojekts “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/C09FFF1B23A17044C2257CDF0023B6DA?OpenDocument

Likumprojekts “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”. 12. Saeimas sēdes 13.11.2014. darba kārtības punkts LP0016_0. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/63ffd10760db6025c2257d9 c0048fb19/$FILE/LP0016_0.htm

Ziemele I. Atbildība, kvalitāte un konkurētspēja ēku būvniecībā. Biznesa augstskolas Turība XVII Starptautiskā zinātniskā konference "Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī". 2016. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Konference-2016.pdf

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošana. 2016. Papildināts 14.11.2016. Pieejams: http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/4

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošana. 2016. Papildināts 14.11.2016. Pieejams: http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/4

Vite D. Kritiskie normatīvie akti būvniecībā. Latvijas Būvniecība, 2017., Nr.1.

Noteikumu projekts “Vispārīgie būvnoteikumi” VSS-353. Izsludināts VSS 30.03.2017. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422235

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošana. 2016. Papildināts 14.11.2016. Pieejams: http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/4.

Vite D. Ko darīt ar būvatļauju, kas nemaz nav būvatļauja? Latvijas Būvniecība, 2016., Nr. 5.

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošana. 2016. Papildināts 14.11.2016. Pieejams: http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/4

Turpat.

“De facto” Pēc Zolitūdes traģēdijas «Re&Re» saņēmis valsts un pašvaldību pasūtījumus par 11 miljoniem. 16.11.2014. Pieejams: http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/pec-zolitudes-tragjedijas-rere-sanjemis-valsts-un-pashvaldiibu-p.a106567/

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Zolitūdes traģēdijas izgaismoto sistēmisko kļūdu labošana. 2016. Papildināts 14.11.2016. Pieejams: http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/4

Turpat.

sekundes. LNT. 08.08.2016. Autores teksta pieraksts.

Coeckelbergh M. Regulation or responsibility?: Autonomy, moral imagination, and engineering. 2006. Pieejams: https://www.scopus.com

Lūse A. Ķekavas Būvvaldē. Latvijas Būvniecība, 2016., Nr. 5.

LETA. Par katru Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo maksās 100 000 eiro. 2016. Pieejams: http://www.irlv.lv/2016/11/8/par-katru-zolitudes-tragedija-bojagajuso-maksas-100-000-eiro
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v4i81.2845

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License