ACTIVE LEGAL CAPACITY IN CIVIL LAW

Marzhan Myrzakhanova, Yerlan Myrzakhanov

Abstract


Raksts veltīts fizisko personu rīcībspējas īpatnību izpētei Kazahstānas Republikas civiltiesībās. Autori analizē rīcībspējas saturu un pazīmes, norādot, ka rīcībspēja rada gan tiesības, gan arī pienākumu atbildēt par radīto kaitējumu. Rakstā īpaši akcentēti nepilngadīgu personu rīcībspējas aspekti. Secināts, ka rīcībspēja ir neatņemama cilvēktiesību sastāvdaļa, kuras ierobežošana var notikt tikai īpašā, likumā noteiktā kārtībā.

Full Text:

PDF

References


The Civil Code of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 1994.

The Constitution of the Republic of Kazakhstan, 1995.

Civil law. Textbook. Part 1 / Ed. Sergeev A.P. – M.: "Prospect", 1997, 600 p.

Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan (rev. And ext.) On July 11, 1999, №411-1.

Preparation investigator materials for forensic psychiatric examination: a practical guide. 5th edition. Moscow, 2010.

Forensic psychiatry. Textbook. / Ed. prof. Shostakovich B.V. – M.: "Mirror", 1997, 385 p.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v3i76.2858

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License