INSOLVENCY PROCESS PECULIARITIES OF PHYSICAL PERSONS AS A KIND OF RESUMES HOW TO UPGRADE PAYMENT AND RESTRUCTURING OUTSIDE DEBT

Inga Eglite

Abstract


Existing problems in process of insolvency proceedings of a natural person, which are not exactly defined in law regulation, make specification for each insolvency process. Which often make wrong notions about process of the natural person insolvency proceeding. And what should be taken into account, for renewing the natural person solvency in the way that the natural person obligations must be extinguishing.


Keywords


insolvency proceedings of a natural person; restoring solvency; claims of creditors; legal protection proceeding

Full Text:

PDF

References


Maksātnespējas likums. 26.07.2010. likums/LV, 124 (4316), 06.08.2010.

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas: Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 65. lpp.

Maksātnespējas tiesību aktu rokasgrāmata, UNICITRAL, Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija, Ņujorka, 2005. 16. lpp.

Moneyterms: investment & finance explained. http://moneyterms.co.uk/insolvency/

Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2009., 12. lpp.

Downes, John, and Jordan Elliot. Goodman. Dictionary of Finance and Investment Terms. Hauppauge, NY: Barron’s Educational Series, 2003.

Ārpustiesas parādu restrukturizācija Latvijā. Vadlīnijas, apstiprinātas Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē 2009. gada 6. augustā. Pieejams:http://www.mna.gov.lv/lv/normat_akti/pol_planosana/, skatīts: 19.04.2018.

Turpat.

Maksātnespējas likums. 26.07.2010. likums/LV, 124 (4316), 06.08.2010.

Ārpustiesas parādu restrukturizācija Latvijā. Vadlīnijas, apstiprinātas Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē 2009. gada 6. augustā. Pieejams:http://www.mna.gov.lv/lv/normat_akti/pol_planosana/, skatīts: 19.04.2018.

Maksātnespējas likums. 26.07.2010. likums/LV, 124 (4316), 06.08.2010.

Civillikums: Latvijas Republikas likums. Valdības Vēstnesis, 1937. g., 20. februāris, Nr.41.

Maksātnespējas administrācijas skaidrojumi un atziņas 2015.-2016.05., 60. lpp. Pieejams: file:///C:/Users/pele/Downloads/maksatnespejas_administracijas_skaidrojumi_un_atzinas_2015__2016.05..pdf

Skat. “Tiesu prakse lietās par darījumu apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu no parādnieka pārstāvjiem maksātnespējas procesu ietvaros”. Pieejams: http://at.gov.lv/judikatura/tiesu-prakses apkopojumi/civiltiesibas/

Maksātnespējas administrācijas skaidrojumi un atziņas 2015.-2016.05., 61. lpp. Pieejams: file:///C:/Users/pele/Downloads/maksatnespejas_administracijas_skaidrojumi_un_atzinas_2015__2016.05..pdf

Turpat.

Directorate for Internal Policies, Policy Department: Harmonisation of insolvency law.at EU level: Note, 2011, p. 11.

UNCITRAL Legislative Guide Insolvency Law, 2004 para 153, p. 136.

gada 22. novembra Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 1. punkts.

gada 26. jūlija Maksātnespējas likuma Pārejas noteikumu 5. punkts.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v3i84.3607

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License