INSTITUTION OF REFERENDUM IN POLAND – LEGAL REGULATIONS AND POLITICAL PRACTICE

Malgorzata Podolak

Abstract


The aim of the present paper is to analyze the legal basis of the referendum ordered by the President in Poland and demonstrate how this institution is utilized in political practice. The article assumes and proves that the fundamental condition for ordering of referendum by the President, both in legal and political terms, is the consent of the Senate. In the end this consent is determined by the distribution of political forces in the chamber. Furthermore a thesis was adopted on the political character of presidential initiatives regarding the ordering of referenda.

Keywords


Poland; President; referendum; Senate

Full Text:

PDF

References


Albi A., Referenda w sprawach członkostwa w UE w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: konsekwencje dla unijnej procedury zmian traktatowych. Zeszyty Natolińskie. 2004, nr 1. P. 5.

Groszyk H., Granat M., Modele referendum w polskim prawie (próba optymalizacji), (in:) Prawo, a wartości. Księga jubileuszowa profesora Józefa Nowackiego, ed. J. Bogucka, Z. Tobera, Kraków 2003. P. 331.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

Czajowski J., Zasada podziału władz, (In:) Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, ed. J. Czajowski, M. Grzybowski, Kraków 2002. P. 87-96.

Sylwestrzak A., Referendum europejskie w Polsce, (in:) Człowiek, a tożsamość w procesie integracji Europy, ed. B. Sitka, G. Dammacco, J.J. Szczerbowski, A. Kowalska, Olsztyn 2004. P. 272.

Grabowska M., Polish National Referendum Act. The accession referenda Yearbook of Polish European Studies, 2002, nr 6. P. 89.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum, Dz. U. 2003, nr 57, poz. 507.

Piasecki A.K., Referenda w III RP, Warszawa 2005.

Szmyt A., Zasady zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (in:) Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, ed. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008. P. 9-40.

Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002. P.24.

Kużelewska E., Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2006. P. 118.

Gebethner S., Referendum konstytucyjne - uwikłania społeczne i prawnoustrojowe, (in:) Referendum konstytucyjne w Polsce, ed. M.T. Staszewski, Warszawa 1997. P. 50.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej, Dz.U.Nr 66, poz. 613.

Głuszyński J., Polacy przed wejściem do Unii Europejskiej, (in:) Tak dla Polski. Referendum akcesyjne, Warszawa 2004. P. 48.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2015 roku o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku.

Podolak M., Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej 1989-2012, Lublin 2014. P. 184.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v1i86.4223

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License