ASPECTS OF ENSURING RIGHTS OF PERSONS DURING EXPERT-EXAMINATION IN CRIMINAL PROCEDURE

Marina Sumbarova

Abstract


The key issues in this article are related to procedural activity of participants of criminal procedure at investigation of crimes and, in particular, the victim are considered. The separate criminal procedure provisions relating to the legal characteristic of the victim are defined; situations of a legal regulation of appointment and production of examinations are analyzed during pre-judicial criminal trial, the characteristic of the right of acquaintance of participants of criminal trial with the judgment and questions of interaction of the persons directing process with the expert at investigation of crimes. In the conclusion in the context of the designated problems, the author offers recommendations of organizational and tactical character for improvement of interaction of the investigator and the forensic expert at investigation of crimes and, in particular, at purpose of examinations. In the conclusion offers on a being of the executed research on improvement of concrete standards of the criminal procedure law are also formulated.

Full Text:

PDF

References


Сумбарова М. Правовое положение лица, против которого начат уголовный процесс, по уголовно-процессуальному закону Латвийской Республики. JUMI. Рига, 2011, с. 6.

Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess. Raksti 2005-2010. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010., 8. lpp.

Prokuratūras gadskārtējā publiskā atskaite sabiedrībai. „Jurista vārds”. Nr. 8 (860). 24.02.2015. 6. lpp.

Kazaka S. Kriminālprocess kā konfliktoloģijas iespēju izmantošanas sfēra. Liepājas Universitātes Dabas zinātņu fakultātes XIV rakstu krājums „Sabiedrība un kultūra”. Liepāja, 2012, 269. lpp.

Медведева О.В. Конфликт интересов потерпевшего и других участников уголовного процесса на стадии предварительного расследования. Конфликты и конфликтные ситуации на предварительном следствии: Сб. науч. тр./ Под ред. А.П. Резвана. – Волгоград: ВА МВД России, 2003, с. 107.

Kriminālprocesa likums. Latvijas Republikas likums. 2005. gada 21. aprīlis, spēkā no 01.10.2005., Latvijas Vēstnesis, Nr.112 (4918) ar grozījumiem no 25.02.2015.

Kriminālistika. Otrā daļa. Kriminālistiskā taktika. Mācību grāmata. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, 1998. 174. lpp.

Рыбаков О.Ю. Стратегии правового развития России. Коллективная монография. Под редакцией профессора О.Ю. Рыбакова. Москва. JUSTITIA, 2015. – C. 21.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v1i70.4324

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License