PROSPECTS OF DEVELOPMENT THE JUDICIARY AND PHASED EXPANSION OF THE SCOPE OF JUDICIAL CONTROL IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS

Marzhan Myrzakhanova, Yerlan Myrzakhanov, Alija Dananova

Abstract


Saskaņā ar Kazahstānas Republikas Konstitūcijas 1. pantu Kazahstāna ir demokrātiska, tiesiska, laicīga un sociāla valsts, kuras galvenās vērtības ir cilvēks, viņa dzīvība, tiesības un brīvības. Rakstā aplūkoti tiesas kontroles pār pirmstiesas procesu diskutablie jautājumi, ievērojot tiesu varas sistēmu, tiesu varas īstenošanas formas un funkcijas. Pamatojoties uz viedokļu analīzi, izdarīti secinājumi saistībā ar tiesas kontroles, kā tiesu varas īstenošanas formas nozīmi tiesiskuma garantēšanā. Kazahstānas 2009. gada 24. augustā apstiprinātajā Tiesību politikas koncepcijā 2010. – 2020. gadam norādīts, ka tiesu sistēmas attīstības perspektīvas ir saistītas ar tiesas kontroles pār pirmstiesas izmeklēšanu pakāpenisku paplašināšanu. Bet pirms tiesas pilnvaru paplašināšanas reformu uzsākšanas, svarīgi noskaidrot tiesas kontroles nozīmi pirmstiesas procesā un tiesu varas sistēmā.

Full Text:

PDF

References


The Constitution of the Republic of Kazakhstan dated September 5, 1995 (as amended on February 2, 2011). – Astana: Business World Astana, 2012. – 306 p.

Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan dated December 13, 1997 № 206-I (asamended as of 04/07/2013 was).

On the Judicial System and Status of Judges of the Republic of Kazakhstan: Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan dated December 25, 2000 №132. // Information System “Paragraph”.

Kogamov M. Judicial review in the pre-trial stage: the limits and requirements of the practice of the criminal process. Turabi. 2002. № 1. – P. 64-67.

Amirgaliev A.A. Prospects for expansion of judicial review in the criminal procedure of the Republic of Kazakhstan. // The world of law. 2011. № 1. P. 26-28.

Shamshiev D.A. The legal basis for the organization of the judiciary. // Themis, 2009. – № 5(161). – P. 2-5.

Agybaeva A.A. The higher the professional level of the judges of the higher court authority. //Zaңger, 2008. – № 5. – Pp. 35-38.

Kovtun H.H. Judicial review in the criminal proceedings. – Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Law Academy, 2002. – 332 p.

Development of the institute of judicial control in the Republic of Kazakhstan. – Almaty – Baspa 2009 – 16.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v4i73.4353

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License