E-JUSTICE SYSTEM IN BULGARIA: ELECTRONIC TOOLS FOR DEVELOPMENT OF E-JUSTICE

Mariana Petrova

Abstract


E-pārvalde ir Bulgārijas valdības politikas prioritāte. Tā ir minēta kā izeja no ekonomiskās krīzes, lai mazinātu korupciju un administratīvās izmaksas, kā arī palielinātu varas caurskatāmību. Tiesu sistēmas reforma ir neapšaubāmi saistīta ar vienu no galvenajiem e-pārvaldes jēdzieniem – e-tiesiskuma ieviešanu. Ļaujot pilsoņiem aizstāvēt savas procesuālās tiesības elektroniski, tiek sperts solis uz priekšu moderna valsts pārvaldes aparāta un pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Citu ES dalībvalstu prakse e-tiesiskuma jomā ietver informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu tiesvedībā un tiesu administrācijā, kā arī tiesiskās informācijas un tiesisko dokumentu elektronisku pieejamību.

Full Text:

PDF

References


Portal to access court cases. Retrieved March 1, 2016, from http://iovn.is-vn.bg.

Access to Judicial report on “Access to Programme” with financial support of United States Agency for International. Development USAID. Retrieved 28 July 2015, from http://www.aipbg.org.

Ministry of Justice. Retrieved February 12, 2016, from http://www.justice.government.bg/15/,Draft Law amending the Law on the Judiciary.

Markova, Tz. and Petrova, M. M. Information Systems for Automated Case Management in the Bulgarian Courts. Civitas. ISSN: 2217-4958. MMXV, N 9/ 2015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 125-139.

Nenkov, N.V. and Petrova, M. M. “Instruments and Criteria for Research and Analysis of the Internet Visibility of Bulgarian Judicial Institutions WEB-Space*” International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI). 4(9), 2015, 6-10. http://dx.doi.org/10.14569/IJARAI.2015.040902.

Petrova, M. M. and Dimitrov, G. G. E-justice – the guarantee of an effective judicial system.Initiatives in Bulgaria REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT (Publicaţie periodică ştiinţificopractică),Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau, Moldova, nr.10-11 (133-134), 2011. 169-173, ISSN 1811-0770.

Supreme Judicial Council Republic of Bulgaria. Retrieved March 1, 2016, from http://legalacts.justice.bg/.

Petrova, M. M. and Nenkov, N.V. Information models for assessing the maturity of the websitesof the judicial authorities in Bulgaria. Civitas. ISSN: 2217-4958, MMXV, N 9/ 2015, Fakultet zapravne i poslovne studije, Novi Sad, 139-154.
DOI: https://doi.org/10.17770/acj.v4i73.4358

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Administrative and Criminal JusticeThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License