Baikovs, Aleksandrs, Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas viesdocents, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License