Baumanis, Jānis, Dr. iur., Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta, zinātniski analītiskais padomnieks, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License