Bomiņš, Māris, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License