Bozko-Cace, Margarita, Mg.sc.ing. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Tiesību zinātne” 4.kursa studente, Rēzeknes tiesas tulks, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License