A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bulgakova, Ilona, Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, zvērināta advokāte (Latvia)

C

Cvetkova, Irina, Mg. iur., лектор Балтийской Международной академии, докторант докторской программы «Юридическая наука» Балтийской Международной академии (Latvia)

D

Dananova, Alija, Master of Law, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)
Danilov, Vyacheslav, Студент Псковского государственного университета (Russian Federation)
Dimitrova, Sevdalina, Prof. DSc., „Vasil Levbski“ National Military University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Domocos, Carmen Adriana, PhD, Associate Lecturer at the Faculty of Law, University of Oradea (Romania)
Dreiblathens, Aldis, Mg. iur., Rīgas Stradiņa universitātes doktorants (Latvia)
Drozde, Lāsma, B.sc.philol., Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Tulks, referents” absolvente, Rēzeknes tiesas tulks, tulkošanas biroja “AURUMS” valdes priekšsēdētāja, biedrības “Tulki un tulkotāji Latgalē” biedre (Latvia)
Dziadkouski, Andrei, Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры Международного университета «МИТСО» (Belarus)

E

Eglite, Inga, Mg. iur., zvērināta advokāte, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorante (Latvia)
Erchikova, Perizat, Магистр юриспруденции, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (Kazakhstan)

F

Feldmanis, Ainars, Dr. iur., Talsu rajona tiesas tiesnesis (Latvia)

G

Gabrieljans, Armens, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docents (Latvia)
Giedrytė-Mačiulienė, Renata, Researcher, Law Institute of Lithuania (Lithuania)
Gņediks, Jevgeņijs, Aдвокат, соискатель Кафедры хозяйственного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (Ukraine)
Golta, Iveta, Mg. iur., Biznesa augstskolas „Turība” lektora p. i. un studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors, Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors, studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., zvērināts advokāts, Biznesa augstskolas „Turība” un Starptautiskās Baltijas akadēmijas lektors, Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants (Latvia)
Golts, Edgars, Mg. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas vieslektors, Biznesa augstskolas “Turība” studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants, zvērināts advokāts (Latvia)
González Costa, José Antonio, Dr. iur. (Spain)
Gonzalez-Costa, Jose Antonio, Dr. iur. (Spain)
Grasis, Jānis, Dr. iur., Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras vadītājs, asociētais profesors (Latvia)
Gratkovskis, Daniels Bernards, Master of Criminology (Poland)

H

Hristov, Hristo, PhD, Episkop Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

26 - 50 of 155 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License