A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes vadošais pētnieks (Latvia)
Kuznetsov, Alexsey, Master of Law, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)

L

Labozeviča, Sanita, Mg.iur., Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore (Latvia)
Lācīte-Čakstiņa, Agra, Mg. iur., Biznesa augstskola „Turība” (Latvia)
Levakin, Igor, Доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения управленческой деятельности МГИМО (Университета) МИД России (Russian Federation)
Lieljuksis, Aldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors (Latvia)
Lomonovskis, Jurijs, Mg. iur. (Latvia)

M

Maimescu, Savva, Доктор права, доцент кафедры публичного права юридического факультета Государственного университета Молдовы (Moldova)
Maimescu, Savva, Доктор права, доцент кафедры публичного права Государственного университета Молдовы (Moldova)
Makans, Leonīds, Mg. iur., Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Mg. iur.,Biznesa augstskola “Turība” (Latvia)
Makans, Leonīds, Mg. iur., Biznesa augstskola „Turība” (Latvia)
Makarova, Olga, Аспирант кафедры теории государства и права Института права ГОУВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (Russian Federation)
Malahovskis, Vladislavs, Dr. hist., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Markova, Tsveta, Ph.D., Associate Professor of Criminal Case Department of the Faculty of Law at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Matisāns, Juris, Mg. iur., zinātniskā grāda pretendents (Latvia)
Matvejevs, Aleksandrs, Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras docents (Latvia)
Matvejevs, Aleksandrs, Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociētais profesors (Latvia)
Matvejevs, Aleksandrs, Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes, Tiesību katedras asociētais profesors (Latvia)
Mežulis, Dainis, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Mežulis, Dainis, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, Biznesa augstskolas “Turība” vadošais pētnieks (Latvia)
Michailovič, Ilona, Dr., Senior Research Fellow, Law Institute of Lithuania (Lithuania)
Mota, Andrii, Кандидат юридических наук, доцент, докторант Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого (Ukraine)
Myrzakhanov, Yerlan, Senior lecturer, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)
Myrzakhanova, Marzan, Кандидат медицинских наук, профессор Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова (Kazakhstan)

76 - 100 of 155 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License