A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Myrzakhanova, Marzhan, Candidate of medical science, professor, Sh. Ualikhanov Kokshetau State university (Kazakhstan)
Myrzakhanova, Marzhan, Candidate of science, Professor, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)

N

Naglis, Valdis, Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālās maģistra studiju programmas “Krimināltiesības” maģistrants (Latvia)
Novozhilova, Nadezda, Dr. sc. ing., ассоциированный профессор Балтийской Международной академии (Latvia)

P

Persidskis, Ainārs, Mg. iur., Biznesa augstskolas „Turība” studiju programmas „Juridiskā zinātne” doktorants (Latvia)
Pešudovs, Andris, Mg. iur., Rīgas Stradiņa Universitāte, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants (Latvia)
Petrova, Mariana, Dr. Sci., St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Piģēns, Kārlis, Mg. iur., Ekonomikas ministrija, Gāzes tirgus un infrastruktūras nodaļas vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants (Latvia)
Pilipsons, Edvards, Mg. iur., Рижский университет им. П. Страдыня (Latvia)
Podolak, Malgorzata, Dr. hab., professor of UMCS Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin (Poland)
Pullat, Risto, Dr. iur. (Estonia)
Puzikov, Ruslan, Заслуженный работник науки и образования РАЕ, кандидат юридических наук, профессор РАЕ, заместитель директора Института права по научной работе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (Russian Federation)

R

Rimanas, Oļegs, Директор компании конфиденциальных юридических услуг «Rimano biuras», член правления Ассоциации ветеранов криминальной полиции Литвы (Lithuania)
Rimanas, Oļegs, Сертифицированный частный детектив, ответственный партнер Вильнюсской группы частных детективов „Rimanas ir partneriai“, директор ЗАО „Rimano biuras“ (Lithuania)
Rozhkova, Anna, Кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ «Псковский государственный университет» (Russian Federation)
Rozhkova, Anna, Кандидат экономических наук , ФГБОУ «Псковский государственный университет», доцент кафедры (Russian Federation)
Rudnev, Vladimir, Кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (Russian Federation)
Rybak, Siarhei, Ph.D. in Law, associate Professor, Dean of the Law Faculty of the Educational Institution of the Federation of Trade Unions of Belarus «International University «MITSO» (Belarus)

Š

Šaforostovs, Aleksejs, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība, Doktora studiju programmas Juridiskā zinātne doktorants (Latvia)
Šaforostovs, Aleksejs, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība Doktora studiju programmas Juridiskā zinātne doktorants (Latvia)

S

Scherbakov, Andrey, Кандидат юридических наук, доцент Псковского государственного университета (Russian Federation)
Sīda, Raivo, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Rīgas ekspertu nodaļas eksperts (Latvia)
Siliņš, Rolands, Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” students, Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta jurists (Latvia)

Š

Šmits, Kaspars, Mg. iur. (Latvia)
Šmits, Kaspars, Mg. iur., Individuāli praktizējošs jurists (Latvia)

101 - 125 of 155 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License