A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bagienska-Masiota, Aleksandra, PhD, the Institute of Law the University of Social Science and Humanities, Poznan Camp (Poland)
Baikovs, Aleksandrs, Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas viesdocents (Latvia)
Baikovs, Aleksandrs, Доктор юридических наук, доцент Балтийской Международной академии, гостевой доцент Резекненской Технологической академии (Latvia)
Baikovs, Aleksandrs, Dr. iur., гостевой доцент Резекненской технологической академии (Latvia)
Baikovska, Inese, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante, zvērināta advokāte (Latvia)
Baikovska, Inese, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Baumanis, Jānis, Dr. iur., Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks (Latvia)
Baumanis, Jānis, Dr. iur., Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta, zinātniski analītiskais padomnieks (Latvia)
Bekmagambetov, Alimzhan, Кандидат юридических наук, профессор кафедры права, заместитель директора по науке Костанайского филиала ФГБО УВО «Челябинский государственный университет» (Kazakhstan)
Beljaeva, Larisa, Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, заслуженный юрист РФ (Russian Federation)
Bite, Kitija, Dr. iur., Bc. paed., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente (Latvia)
Bite, Kitija, Dr. iur., Bc. paed., Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvia)
Bočs, Lauris, Mg. iur., Rīgas Stradiņš university, Doctoral Studies Programme «Law» (Latvia)
Bomiņš, Māris, Mg. iur., Biznesa augstskolas Turība studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorants (Latvia)
Borisova, Olga, Doctor of law, Varna Free University (Bulgaria)
Borisova, Оlga, Doctor of law, Varna Free University (Bulgaria)
Bozko-Cace, Margarita, Mg.sc.ing. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Tiesību zinātne” 4.kursa studente, Rēzeknes tiesas tulks (Latvia)
Bozko-Cace, Margarita, Mg.sc.ing. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Tiesību zinātne” 3.kursa studente, Rēzeknes tiesas tulks (Latvia)
Buciunas, Gediminas, Dr. lecturer of faculty of public security Mykolas Romeris university (Lithuania)
Buciunas, Gediminas, Dr. iur., Lecturer of faculty of public security Mykolas Romeris university (Lithuania)
Bulgakova, Ilona, Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore (Latvia)
Bulgakova, Ilona, Dr. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, zvērināta advokāte (Latvia)

1 - 22 of 22 Items    


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License