A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kaija, Sandra, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes profesore (Latvia)
Kaļiņina, Jeļena, Mg. iur., Daugavpils Universitāte, doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” (Latvia)
Kalinina, Suzanna, Mагистрант Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству (Mainor) (Estonia)
Kaļva, Aldis, Mg. iur., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektors (Latvia)
Karpovs, Vladimirs, Aспирант Кафедры уголовного права и криминологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Russian Federation)
Kāršenieks, Jānis, Mg. iur., Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)
Kāršenieks, Jānis, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorants (Latvia)

Ķ

Ķinis, Uldis, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Latvia)

K

Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kipāne, Aldona, Dr. iur., Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte (Latvia)
Kochev, Yosif, Dr., «Neophyte Rilski» Southwestern University of Blagoevgard (Bulgaria)
Kotāne, Silvija, Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas “Juridiskā zinātne” doktorante (Latvia)
Krampuža, Ilga, Mg. iur., Mg. soc. sc., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore (Latvia)
Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors (Latvia)
Krastiņš, Uldis, Dr. habil. iur., профессор кафедры уголовно-правовых наук Юридического факультета Латвийского университета (Latvia)
Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors (Latvia)
Kronis, Ivars, Dr. iur., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes vadošais pētnieks (Latvia)
Kuznetsov, Alexsey, Master of Law, Sh. Ualikhanov Kokshetau State University (Kazakhstan)

1 - 18 of 18 Items    


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License