The Historical and Artistic Aspects of the Latvian School Youth Dance Festival

Rita Spalva

Abstract


As the idea of the national significance of the festival in the life of each inhabitant of Latvia developed, starting from 1960 the School Youth Song and Dance Festival became an independent movement. The School Youth Song and Dance Festival is included into the UNESCO celebration and event calendar, by marking its 50th anniversary and recognizing the role of this tradition in preserving and inheriting the general Baltic song and dance tradition. Therefore the Latvian School Youth Song and Dance Festival has become a significant culturally historical event of a global scale. The article analyzes the preconditions for development of such a dance festival, by emphasizing the contribution of the 10th School Youth Dance Festival (2011) to the development of this tradition. Yet the key benefit lies in the fact that the Dance Festival ensures the inheritence of the tradition in all generations, it enhances the interest of the society in traditional culture and, in the globalized times, maintains the national peculiarities of a small nation.


Keywords


children dances; folk dances; history; School Youth Song and Dance Festival; traditional culture

Full Text:

PDF

References


Anspaks, J. (2003). Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa.

Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. (2004). Sastādītāja I. Grauzdiņa. Rīga: MUSICA BALTICA.

Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālajā vidē. (2008). LU SPPI.

Dzintere, D., Stangaine, I. (2007). Rotaļa - bērna dzīvesveids. Rīga: RaKa.

Ģeibaks, M., Dimante, I., Jākobsone, J. (1987). Daudzas balsis skanēt skan. Rīga: Zvaigzne.

Pulmane, I. (2006). Latvijas Skolu jaunatnes deju svētku mākslinieciskā un pedagoģiskā vērtība. Bakalaura darbs. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola.

Saulīte, I. (1993). Deju svētki Latvijā. Rīga: TMC.

Teivāne, Z. (1988). Republikas skolu jaunatnes deju svētki: uzdevumi, funkcijas un organizatoriski metodiskās norises īpatnības. J. Vītola Latvijas Valsts konservatorija.

Skatījums, Viedoklis, Vērtējums. (2010). Rīga: Izglītības un Zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs.

Foto X Skolu jaunatnes deju svētki „Deja kāpa debesīs”. Skatīts 24.10.2011. www.dziedundejo.lv.
DOI: https://doi.org/10.17770/amcd2012.1237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.