Searching of the Larvian Identity Within Contemporary Design and Design Education

Aina Strode, Diāna Apele

Abstract


Signs as symbols give the knowledge about universe. Latvian identity is an important theme of design in nowadays. The tendency which is related with Latvian is to return to the ancient wisdom and ancient crafts’ skills. The aim of the study: to explore the usage of ethnographic motif, conceptions of stylization and transformation within professional design and design studies. The methods of research: theoretical - analysis of the literature; empirical - qualitative research methods such as the analysis of the study tasks implemented by the RA study program "Interior Design", observation and analysis of students' creative activity. Research base: Rezekne Higher Education and Design Faculty of professional bachelor's study program "Interior Design".

Keywords


cultural heritage; design; design education; ethnography; identity

Full Text:

PDF

References


Atklāts latviešu dizaina veikals RIIJA. (2010). Skatīts 03.03.2012. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NM6Vrn48JgQJ:www.tvnet.lv/sievietem/stils/.

Bürdek, B. E. (2005). Design: History, Theory and Practice of Product Design. Frankfurt: Birkhauser.

Kas ir Nacionālā identitāte. (2010). Skatīts 20.05.201. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XbLtzkHL1vMJ:www.nacionalaidentitate. lv/section/show/3+latvie%C5%A1a+identit%C4%81te&cd=4&hl=lv&ct=clnk&gl=lv.

Celms, V. (2011). Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. Rīga: Folkloras informācijas centrs.

Latvija 2030. (2010). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Rīga: Latvijas Republikas Saeima. 100 lpp. Skatīts 07.02.2012. www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_10062010.pdf.

Latvijas izaugsmes modelis. Pamatnostādnes izglītības attīstības koncepcija 2006. – 2010.gadam. (2005). Skatīts 28.02.2012. http://www.unesco.lv/custom/izglattistibaskoncepcija.pps.

Ozoliņa, L. (2010). Nacionālās identitātes izpausmes populārajā kultūrā. I. Bikše (red.) Nacionālā identitāte un komunikācija. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums (115-121.lpp.). Rīga: LU SPPI, Skatīts 21.05.2012. http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/896/PLZK_ISBN.pdf?sequence=1.

Spektors, A. (2009). Skaidrojošā vārdnīca. Skatīts 10.05.2012. http://www.tezaurs.lv/sv/?w=etnogr%C4%81fija.

Sporāne, B. (2010). Digitālā kultūras mantojuma vieta nacionālās identitātes struktūrā. I. Bikše (red.) Nacionālā identitāte un komunikācija. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums (16.-22. lpp.). Rīga: LU SPPI, Skatīts 21.05.2012. http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/896/PLZK_ISBN.pdf?sequence=1.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam „Nacionāla valsts”. (2006). Ilgtermiņa politikas pamatnostādnes. Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 104 lpp. Skatīts 07.02.2012. http://www.km.gov.lv/ lv/dokumenti/planosanas_doc.html.

Vedina, R., Baumane, I. (2009). The construction of national identity among minorities and its manifestations in organizations: the case of Latvia. Baltic Journal of Management, 4 (1), 94-105.

Žogla, I. (2001). Didaktiskie modeļi augstskolā. Skolotājs, 6, 19 - 25.
DOI: https://doi.org/10.17770/amcd2012.1238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.