FACTORS CONDUCIVE TO INCLUSIVE EDUCATION IN POLISH PRIMARY SCHOOLS IN THE OPINION OF PARENTS

Dorota Chimicz, Agnieszka Lewicka-Zelent

Abstract


The importance of inclusive education for the education system and more effective social inclusion of students with special educational needs (SEN) and care for its quality in schools is an issue raised both in Europe and more widely at international level. In 2017, a modification of legal provisions in the field of providing psychological and pedagogical assistance to pupils with special educational needs in Poland was introduced. A year later, the Children’s Ombudsman conducted a diagnostic survey, which aimed at getting to know parents’ opinions about the state of inclusive education and the support offered to pupils with SEN in mainstream schools. The obtained data suggest that in the opinion of parents76 schools participating in the study, situation of SEN students can be assessed as satisfactory. Nearly 80% of children attend schools in the vicinity of their place of residence. The teachers and specialists employed in schools are rather well prepared to work with pupils with SEN, they often implement recommendations contained in the opinions issued by psychological and pedagogical counseling centers.

Keywords


inclusive education; special educational needs; mainstream primary schools

Full Text:

PDF

References


Al-Khamisy, D. (2013). Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Barber, M. & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top. McKinsey Company. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top.

Domagała-Zyśk, Ewa, (2012). Wstęp, In. Domagała-Zyśk, (Ed.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Inclusion BC (2014). Everyone belongs in our schools: A Parent’s Handbook on Inclusive Education. Retrived from: https://inclusionbc.org/wp-content/uploads/2018/09/ParentManualInclusiveEducation_2014.pdf

Lazarević, E. & Kopas-Vukašinović, E. (2013). The Role and Place of Parents of Children with Disabilities in Inclusive Education in Serbia. International Journal about Parents in Education. Vol. 7, No. 2, pp. 69-78.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2017, poz. 2198, Retrived from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591). Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591

Skałbania, B., & Babiarz, M.Z. (2018). Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia? Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy. Vol. No 18(11), pp.17-27. Retrieved from: https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle

World Conference on Special Needs Education: Access and Equality, Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, Salamanca, 7–10.6.1994, paras. 2 and 3. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf.
DOI: https://doi.org/10.17770/er2019.1.4207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Print ISSN 2661-5258

Online ISSN 2661-5266