CAREER GUIDANCE FOR PEOPLE WITH DISABILITY

Ilze Skabe

Abstract


People with disabilities in any society are at risk of social exclusion and discrimination. Nowadays, in recent decades, the treatment of people with disabilities has shifted towards giving people with special needs the opportunity to manage their own lives. The emphasis is on building a society that incorporates and is capable of meeting the needs of all people, including people with disabilities. Career development is a continuous process in which an individual uses information about himself, collects it and uses it to master the vast of professions and apply it to himself. This report discusses people with disabilities and their opportunities to integrate into the Latvian labor market.

Keywords


disability; career guidance; employment; people with disabilities

Full Text:

PDF

References


Eiropas Komisija. (2010). Cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas tiesības kā visiem. Eiropas Savienība: Eiropas invaliditātes stratēģija (2010–2020).

Gavare, I. (2018). Ziņojumu sagatavoja http://www.nva.gov.lv/. Ielādēts no Nodarbinātības valsts aģentūra, 2018

Jelgavas 2.pamatskola (2019). Kas ir karjeras izglītība? Ielādēts no http://www.j2psk.lv: http://www.j2psk.lv/lv/content/kas-ir-karjeras-izgl%C4%ABt%C4%ABba

Joahims, B, & Šulcs, V. (2008). Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Kupče, M. (2019.). LM: nepieciešams veicināt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū. Pieejams http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/86494-lm- nepieciesams-veicinat-cilveku-ar-invaliditati-ieklausanos-darba-tirgu-7208

Blūma, D. (2012). Izglītība un profesionālā izglītība nākotnei 21. gs. kontekstā Latvijā un ES. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/tool/print/index.php?id=23286&chapterid=7071.

Likumi.lv. (2009). Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=66352.

NVA (2013). Intranet. Ielādēts no http:intranet.nva.gov.lv (KK.CiCilvēku ar invaliditāti mērķa grupas apraksts un ieteikumi darbam ar konkrēto mērķa grupu/skatīts 22.03.2019)

NVA. (2019). Nodarbinātības un apmācību iespējas. Pieejams http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433

Parsons, F. (1908). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin

Templum (2015). Karjeras izglītības programma. Pieejams http://templum.lv/wp-content/uploads/2016/02/Karjera_programma_2016_01_10_22_35_55_776.pdf
DOI: https://doi.org/10.17770/er2019.1.4209

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Print ISSN 2661-5258

Online ISSN 2661-5266