VALUE EDUCATION IN HIDDEN CURRICULUM IN PRESCHOOL

Madara Kļaviņa

Abstract


The aim of paper 'Value education in hidden curriculum in preschool' is to reveal the hidden curriculum in value education in a preschool. The paper is formed by analyzing the Latvian and foreign authors theory and research about values, value education and the hidden curriculum. Recognizing the impact of the hidden curriculum on the student’s value education is important, because hidden curriculum have positive and negative impact of student personality. The paper concludes that research is needed on the impact of the use of hidden curriculum in value education in preschool to minimize negative teacher impact of children value system.


Keywords


hidden curriculum, values, value education

Full Text:

PDF

References


Alqomoul, M., & Alroud, A. (2017). Impact of hidden curriculum on ethical and aesthetic values of sixth graders in tafila directorate of education. Journal of Curriculum and Teaching, 6(1), 35-44. DOI: https://doi.org/10.5430/jct.v6n1p35

Alsubaie, M.A. (2015). Hidden Curriculum as One of Current Issue of Curriculum. Journal of Education and Practice, Vol.6, No.33. Pieejams: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083566.pdf

Ķestere, I. (2019). Izglītības vēsturniece: pedagogiem patiesi ir ar ko lepoties. Pieejams: http://www.aprinkis.lv/index.php/viedokli/6715-izglitibasvesturniece-pedagogiem-patiesi-ir-ar-ko-lepoties

Kolosko, I. (2021). Atklātā un slēptā mācību programma vērtībizglītībā pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga: Latvijas Universitāte.

OECD (2019). OECD learning compass 2030. Pieejams: http://www.oecd.org/education/2030-project/teachingandlearning/learning/attitudesandvalues/Attitudes_and_Values_for_2030_concept_note.pdf

Rubene, Z. (2019). PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta konference – seminārs ‘Slēptā mācību programma / hidden curriculum’. Pieejams: https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50340/

Sīle, V. & Sīlis, V. (2018/2019.) Refeksija par vērtībām pagātnes kontekstā. Akadēmiskā Dzīve, 54, 72-84. DOI: http://doi.org/10.22364/adz.54.10

Skola2030 (2019a). Par tikumiskās audzināšanas jēdzienu izpratni. Pieejams https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/par-tikumiskas-audzinasanas-jedzienu-izpratni

Skola2030 (2019b). Vērtības – būtiska mūsdienu sabiedrības un arī izglītības daļa. Pieejams https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinas/vertibas-butiska-musdienu-sabiedribas-un-ari-izglitibas-dala

Skola2030 (2019c). Pirmsskolas mācību programma. Pieejams: https://mape.skola2030.lv/resources/10

Skola2030 (2018a). Pirmsskola. Vadlīnijas. Pieejams: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola

Skola2030 (2018b). Vērtības un tikumi. Pieejams: https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/vertibas-un-tikumi

Williams, P. & Einarsdottir, J. (2019). Preschool teachers comunicating values to children. International Journal of Erly Years Education, 27, 2, 170-184. https://doi.org/10.1080/09669760.2019.1602516
DOI: https://doi.org/10.17770/er2022.1.6805

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Print ISSN 2661-5258

Online ISSN 2661-5266