APPLIED RESEARCH IN THE ASPECTS OF LANDSCAPE OPTIMIZATION AND ORNAMENTAL PLANTS ACCLIMATIZATION AT THE FACULTY OF LANDSCAPING OF KAUNAS COLLEGE

Laima Markevičienė, Jonas Vaidelys

Abstract


Urbanizuota aplinka, jos fizinių komponentų kokybė šiuolaikinei visuomenei yra ypač svarbi, nes vis daugiau gyventojų telkiasi miestuose. Ji, be plataus spektro ekologinių reiškinių, veikia ir visuomenę. Beatodairiškas gamtinės aplinkos urbanizavimas, intensyvus naudojimas ir tarša yra viena pagrindinių šiandienos problemų. Miestų ţaliųjų plotų sistemų kūrimas, svarbus tiek urbanizuotos aplinkos optimizavimo, tiek gamtos vertybių išsaugojimo urbanizuotoje aplinkoje aspektu. Urbanizacijos procesai agresyviai skverbiasi į miestų skverus, parkus, gėlynus, todėl svarbus tampa konteinerinis ţeldinimas. Jam naudojami vienmečiai, daugiamečiai lauko ir kambariniai (vazoniniai) augalai. Straipsnyje nagrinėjami Kauno Kolegijos, kraštotvarkos fakultete Ţeldinių ir agrotechnologijų katedroje 2004 - 2008 metais atlikti taikomieji moksliniai tyrimai: „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“. Introdukcijos ir aklimatizacijos aspektu nagrinėtos šios temos: „Lauko gėlių sortimento ir išplitimo kaitos analizė Lietuvos miestų bendrojo naudojimo ţeldynuose” ir „Kambarinių gėlių sortimento kaita Lietuvoje”.

Keywords


assortment; container planting; landscape; recreation; research; taxon; urbanization

Full Text:

PDF

References


Jankevičienė R., Jankavičiūtė G. Botanikos vardų žodynas. Vilnius, 1998.

Markevičienė L. Kambarinės gėlės. K., 2006. (25)

Markevičienė L., Vaidelienė J. Kambarinių augalų auginimas ir komponavimas. V., 2006. (25)

Roth J. Pflanzen furs zimmer. Leipzig, 1987

Vaidelys J. Dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų, biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodika. Mastaičiai, 2005.

Varkulevičienė J., Sasanauskas V. Žydinčios kambarinės gėlės. V., 2005.

Želdynams taikomų augalų asortimentas. Vilnius, 1971.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2009vol2.1027

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank