FACILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LATVIA

Vilis Dubrovskis, Imants Plūme, Andis Spīdāns, Indulis Straume

Abstract


According to increasing of prices for energy resources, increasing interest for renewable energy resources. As one of the most profitable is biogas production. In this paper is presented potential of biomass for biogas production. It is presented possibility to produce biogas and energy from different recourses and total 156,9 million m3/year. For development of biogas production is necessary financial support, increasing of research works and education.


Keywords


biogas; energy resources; biomass

Full Text:

PDF

References


Vedernikovs, N. Vienlaicīga metanola un furfurola ieguve no lignocelulozi saturošām izejvielām. Alternatīvā enerģija Latvijā, 1999.

Dubrovskis, V. Biogas from landfills in Latvia. International workshop „Utilization of landfill gas for energy production”. Kaunas, 2001.

Dubrovskis, V., Viesturs, U. Lauksaimniecības atkritumu metānrūgšana. Rīga: Zinātne, 1988.

Plūme, I. llgtspējīgas tehnoloģijas lauksaimniecības ražošanas blakusproduktu uzkrāšanai un pārstrādei. RA starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi.” rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 1999.

Plūme, I., Plūme, B. Biodegradējamo mājsaimniecības atlikumu utilizācijas tehnoloģiju novērtējums. Rēzekne, 2006.

Gemste, I., Vucāns, A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava, 2002.

Willumsen, H.C. Energy recovery from landfill gas in Denmark and worldwide. Kaunas, 2001.

Dalroth, B.Waste not-Burn it. Energy from waste and biomass.Tallinn, 1998.

Reķis, J. Par enerģijas efektivitāti LIAA. Rīga, 2006.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2007vol1.1717

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank