MUNICIPAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INTEGRATION AND SYSTEMIZATION PRACTICE FOR FURTHER EDUCATION

Raimonds Ernšteins, Diāna Šulga, Daiga Štelmahere, Sarmīte Grundšteina

Abstract


Grounded environmental management training / education basic principles and approaches e.g.: complexity and wholity of spectrum for environmental management content, particularly nature and social environment interaction; interlinkage of biotic, abiotic, anthropological and communicational structures; complimentarily of state / public, household and municipal and corporate, as well as regional and international environmental management dimensions; functionality of strategic / policy and planning, programming and projecting (4P) levels of environmental management; disciplinarization and integration of environmental management realizations; necessity of environmental awareness development of specialists and public through environmental communication - information, education, participation and environmentally friendly behavior, applicability of monitoring, evaluation, planning and decision making realization functions of environmental management.


Keywords


environmental management; sustainable development; municipal training and distance education; self-experience development; integrative and systemic approaches

Full Text:

PDF

References


Ernšteins R. Partnerships between Municipalities and Universities as Means to Promote Regional and Local Sustainable Development in Latvia, Adomssent M., Godemann J., Leicht A.,Busch A(Eds.). Higher Education for Sustainability, Frankfurt, Germany VAS, 2006. p. 245-250.

Ernšteins R. Local Agenda 21 Process Facilitation: Environmental Communication and Self-Experience Development in Latvia, Filho L.W., Ubelis.A., Berzina D. (eds.). Sustainable Development in the Baltic and Beyond, Frankfurt, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften 2006. p. 305-318.

Ernšteins R., Kudreņickis I., Benders J., Jūrmalietis R., Bendere R. Vides pārvaldības nozares attīstība Latvijā: teorija un prakse. Starptautiskās konferences rakstu krājums. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 13-16.1pp.

Ernšteins R. Local agenda 21 Education for Municipal Development in Latvia: Further and Adult Education case. IXth Conference on Environmental Education in Europe. Environmental Education and Sustainable Development from Policy into Practice, Proceedings. Klaipeda, Lithuania, 2005.

Ernšteins R., Štelmahere D., Kudreņickis I. Vietējās ilgtspējīgas attīstības process Latvijā: komunikācijas, mediācijas un pašpieredzes komplementaritātes imperatīvs. Vides zinātnes konferences rakstu krājums. Liepāja, 2006.g. maijs (izdošanā).

Ernšteins R. Lokālā Agenda 21: attīstība un perspektīvas Latvijā. Ilgtspējīga attīstība Latvijā: 10 gadi kopš Rio sanāksmes un 10 Latvijas neatkarības gadi. Konferences rakstu krājums. Rīga: LU, 2002. 22.-60.lpp.

Grundšteine S. Municipālās vides komunikācijas attīstība. Maģistra darbs, vad. prof. R.Ernšteins, LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts. Rīga, 2003.

Jansone Z. Vācijas - Latvijas tālmācības studiju programmas novērtējums. FKU projekta nepublicētie materiāli. Rīga: LU VZPI, 2005.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr2007vol1.1718

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank