TŪRISMS, VIDE, APKĀRTĒJĀ SABIEDRĪBA

Irena Siliņēviča

Abstract


Tūrisma industrija ir ļoti plašs jēdziens, kurš aptver gan pakalpojumu, gan ražojošo sfēru. Praktiski grūti iedomāties kādu nozari, kura nebūtu saistīta vai nu ar tūristam nepieciešamo preču ražošanu, vai nu ar pakalpojumu sniegšanu tūristam.

Ekonomisko aktivitāšu attīstība Latvijā veicina tūrisma attīstību kopumā un lauku tūrisma attīstību tajā skaitā.

Tūrisms neeksistē bez tūrista un ceļojuma. Tūrisms nes peļņu, ja tiek izdevīgi pārdots tūrisma produkts. Taču tūrismam ir arī otra puse, t.i., tā iedarbība (gan pozitīva, gan negatīva) uz apkārtējo vidi un vietējo sabiedrību.

Rakstā dota analīze par dažādu tūrisma aktivitāšu iespējamo ietekmi uz vietējo sabiedrību un apkārtējo vidi, kā arī rekomendācijas, kā mazināt tūrisma negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1878

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank