AR ŠĶIDRUMU APSILDĀMU SIVĒNU GRĪDU PANEĻU PĒTĪJUMI

I. Plūme, U. Iļjins, I. Ziemelis

Abstract


Lauksaimniecības ražošanas blakusproduktu (kūtsmēslu, salmu, niedru u.c.) kompostēšanas procesā izdalīto zemas temperatūras (30 - 6COCJ siltumu iespējams izmantot sivēnu grīdas paneļu uzsildīšanai. LLU Fizikas katedrā un Mehānikas institūtā veikti teorētiski un praktiski pētījumi betona paneļu apsildīšanai ar šķidru siltumnesēju. Iegūtas sakarības betona paneļa virsmas temperatūras noteikšanai pie regulāra un neregulāra vijumu novietojuma panelī. Veikti eksperimentāli siltuma režīmu pētījumi panelim (1.0x0.5x0.1 m) ar regulāru un armētam panelim (1.2x0.8x0.75 m) ar neregulāru siltumnesēja vijumu izvietojumu. Pētījumos noskaidrota paneļu virsmas temperatūra, tās sadalījums pa paneļa šķērsgriezumu atkarībā no sildītāja vertikālā novietojuma un vijumu novietojuma panelī.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1887

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank