BILINGVĀLĀS MĀCĪBAS VIDES ZINĀTNĒS

Elita Opincāne

Abstract


Izglītības sistēmas uzdevums ir sagatavot jauno sabiedrības locekli dzīvei. Mums jāpalīdz jauniešiem attīstīt ikdienas dzīvei nepieciešamās iemaņas. Tām visām nepieciešams stingrs ētiskais un morālais pamats. Pēc Eiropas Savienības projekta “Vidējā izglītība Eiropā” tās ir

 • spēja sadarboties,
 • spēja uzņemties iniciatīvu,
 • spēja domāt un spriest,
 • spēja risināt problēmas,
 • radoŠums,
 • elastība,
 • spēja sazināties,
 • analītiskums,
 • spēja iemācīties, kā mācīties,
 • aktīva attieksme,
 • spēja strādāt mainīgos, nenoteiktos apstākļos.

Visas prasības skaidri prognozēt nav iespējams, taču, ja pastāv Latvija kā valsts, visiem tās iedzīvotājiem būs jāapgūst latviešu valoda kā otrā valoda, t.i., jāprot lietot visās dzīves jomās un visdažādākajās situācijās.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1891

Refbacks

 • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank