GRUNTS STIPRINĀŠANA AR ELEKTROOSMOTISKĀS METODES PALĪDZĪBU

Aigars Metlāns, Ainars Skabs, Edmunds Teirumnieks, Gunrads Vaļģis

Abstract


Daudzos gadījumos nepietiekoši nostiprinātas grunts dēļ notiek nogruvumi, kuri izraisa ēku, būvju daļēju vai pilnīgu sagraušanu. Šī problēma pastāvēja jau ļoti sen, bet asāk tā sāka izpausties tieši mūsu gadsimtā, sakarā ar ļoti straujo industrializāciju, kurai vajag gan daudz būvmateriālu, tādējādi izveidojas karjeri, gan arī nostiprināt tās platības, uz kurām tiks veikta ēku celtniecība.

Lai gan pastāv ļoti daudzas grunts nostiprināšanas metodes, savā darbā mēs apskatījām tikai vienu - grunts masīva nostiprināšanas metodi ar elektroosmozes palīdzību, kurai tika veikti arī praktiskie eksperimenti. Metode balstās uz elektriskās strāvas izmantošanu grunts stiprināšanai, tas ir, uz to, ka ūdens virzās no pozitīvā elektroda uz negatīvo elektrodu, papildus veicot ūdens atsūknēšanu no šī elektroda.

Elektroosmoze - tā ir šķīduma kustība attiecībā pret cietu sienu, elektropotenciālu starpības ietekmē jeb šeit šķidrums pārvietojas cietā vidē.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1895

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank