ZĀĢU SKAIDU IZGĀZTUVJU IETEKME UZ GRUNTSŪDEŅU KVALITĀTI

Līga Lieplapa

Abstract


Pēdējo 5-10 gadu laikā Latvijā ievērojamos apjomos dabā tiek uzkrāti koksnes pārstrādes atlikumi, kas rada vides kvalitātes problēmas. Ik gadu Madonas un Gulbenes rajonu teritorijā izgāztuvēs, derīgo izrakteņu ieguves karjeros u.tml. tiek noglabāti ~22 tūkst, m3 zāģu skaidu. Madonas rajona teritorijā vien uz 1999.gada l.janvāri darbojās 52 kokapstrādes uzņēmumi.

Zāģu skaidu dabiskās trūdēšanas rezultātā ir gaidāms vides piesārņojums ar aromātiskajiem ogļūdeņražiem, fenoliem, ogļūdeņiem, humīnvielām un citiem ķīmiskiem savienojumiem.
Laika posmā no 1999. līdz 2001.gadam iecerēts veikt pētījumu Madonas un Gulbenes rajonos zāģu skaidu izgāztuvju ietekmes uz gruntsūdeņu kvalitāti noteikšanai. Mērķis - iegūt zinātniski pamatotu novērtējumu par zāģu skaidu izgāztuvju ietekmi uz vidi, tajā skaitā, uz īpaši jūtīgu dabas sistēmu pazemes ūdeņiem; noteikt nepieciešamo preventīvo pasākumu kompleksu izraisītā piesārņojuma mazināšanai; noteikt kopējo ekoloģisko risku; izstrādāt rekomendācijas izgāztuvju turpmākai apsaimniekošanai; popularizēt mežu resursu saudzīgu izmantošanu un zāģu skaidas kā otrreizēju izejvielu. Zāģu skaidu noglabāšana izgāztuvēs ir galēja nesaimnieciskuma paraugs valsts mērogā.


Full Text:

PDF

References


Feldmanis F., Rudzītis G. Organiskā ķīmija. - Rīga: Zvaigzne, 1983.

Domenico, P.A., Schwartz, F.W.,1990, Physical and chemical hydrogeology. Part I. John Wiley & Sons, Inc.,USA.

Gambling with Groundwater- Physical, Chemical, and Biological Aspects of Aquifer-Stream Realations. Edited by John Van Brahana, Yoram Eckstein, Lois

Ongley, Robert Schneider, John E.Moore., Proceedings Volume of the Joint Conference of the International Association of Hydrogeologists and the American Institute of Hydrology, Las Vegas, Nevada USA.,455- 460.

Pier, P.A., Kelly, J.M., 1997, Measured and estimated methane and carbon dioxide emissions from sawdust waste in the Tennessee Valley under alternative management strategies. Bioresource Technology, 61, 213-220.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1899

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank