GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF URBANISED TERRITORIES FOR NATURE PROTECTION

Valentinas Kadünas, Alfredas Radzevičius, Vladas Katinas, Ričardas Budavičius, Rimantė Zinkutė

Abstract


Complex geochemical investigations including topsoil, river sediments, water and sediments of dug wells that have been accomplished in Panevezys by Geochemistry department of the Institute of Geology are presented. The methods that were used are described and the main obtained results discussed.

Full Text:

PDF

References


Geochemical Atlas of Panevezys, 1997, M 1:25000, Tverkutē, Z. (Panevēžys Municipality), Radzevičius, A., Budavičius, R., Kadūnas, V., Katinas, V., Zinkutē, R. (Institute of Geology), (Vilnius-Panevēžys, in English and Lithuanian), p. 18,25 maps. Hn-60-1996, 1996, ‘Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama ir laikinai leidžiama koncentrācijā dirvožemyje’, (Vilnius), p. 16.

Hn-48-1994, 1994, ‘Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentrācijā ir laikinai leidžiamas lygis žmogaus vartojamame vandenyje’, (Vilnius), p. 42.

Baltakis, V., Radzevičius, A., 1995, ‘Transporta jmoniij. teritorija užterštumas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais’, Geologijos mokslo pasiekimai - gamtosaugai, (Vilnius), pp. 16-19.

Kadūnas, V., Katinas, V., Radzevičius, A., Taraškevičius, R., Zinkutē, R., 1995, ‘Metalo apdirbimo ļmoniiļ teritorija grunta užterštumo ekologinis-geocheminis ļvertinimas’, Geologijos mokslo pasiekimai - gamtosaugai, (Vilnius), pp. 13-15. Radzevičius, A., Zinkutē, R., 1995, ‘Nevēžio upēs dugno nuosēdiļ užterštumas pavojingais cheminiais elementais Panevēžio mieste’, Molcslas. Technologija. Verslas, (Pranešimiļ medžiaga (П1), Panevēžys), pp. 52-53.

Zinkutē, R., 1995, ‘Panevēžio miesta dirvožemio geocheminis fonas’, Mokslas, technologija, verslas, (Panevēžys)pp.50-51.

Вредные химические вещества, 1988-1989, (Справочник, Т.1-2, Ленинград: Химия), р. 512.

Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами, 1987, (Москва), р. 27.
DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1905

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank