LABAS LAUKSAIMNIECĪBAS PRAKSES (LLP) IZSTRĀDE LATVIJAI

P. Bušmanis, A. Kārkliņš, U. Osītis, I. Turka, V. Jansons, D. Lapiņš, R. Sudārs, J. Švarcbahs, I. Plūme, I. Dzalbe

Abstract


LLP nosacījumu izstrādes nepieciešamību nosaka:

  • Latvijas lauku perspektīvā attīstība;
  • ES nitrātu direktīva (EEC/91/676) ar mērķi samazināt un turpmāk novērst ūdens piesārņošanu no lauksaimniecības avotiem;

« Baltijas jūras vides aizsardzības Helsinku konvencijas (HELCOM) pielikums III par lauksaimniecības izraisīto piesārņojumu. Tiek prasīts dalībvalstīm izstrādāt ieviešanas programmu līdz 2Q02.g. un paredzētos pasākumus izvērst līdz 2011.gadam.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1916

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank