VIDES AIZSARDZĪBAS MĀCĪBU PRAKSES LABORATORIJA TOP ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ “ALEKSANDRI” (z/s A)

Jānis Alnis

Abstract


Laboratorija bijušās Rundānu muižas teritorijā - vietā, kurā jaunieši iepazīsies ar daudziem Latgales pakalnu, purvu vides aizsardzības un izmantošanas praktiskiem un teorētiskiem darbiem. Izmitināšana, ēdināšana, atpūta ar rundāniešu pamestības noskaņu pārvarēšanu. Iesākums krievvalodīgo zonas atdzimšanai...

Laboratorijas ideju pamatā ir profesoru G.Novika, A.Ūbeļa, M.Oša u.c. koncepcijas par vidi kā antropogēnu procesu kompleksu, kopu, ieskaitot tajos etniskos un reliģiskos faktorus. Izmantotas etnoekoloģiskās “Eko - Ludzas” zinātniskās grupas atziņas. Ora et labora! - no latīņu valodas var iztulkot, ka oratoram ir jāstrādā, ka vides aizsardzībai nepieciešama trīsvienība Dievs - Daba - Darbs.

Laboratorijas vieta Rundānu pagasts - vēsturē reti minēts, jo atrodas pa vidu starp Zilupi, Dagdu, Rēzekni, Ludzu, Nirzu. Z/s A izvietota Latgales augstienes ūdensšķirtnē. Vides tīrības etalons. Te savu tecējumu sāk Sarjanka - Daugavas pieteka. Rundānu strauts aiznes ūdeņus uz Veļikajas upi. Te pēdējā laikā seno latgaļu pilskalnu aizsardzības līnija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1919

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank