ENVIRONMENTAL COMMUNICATION IN LATVIAN MUNICIPAL NEWSLETTERS

Ianis Bucholtz

Abstract


The present study reviews environment-related articles in official newsletters issued by municipalities in Latvia. It evaluates the themes and contents associated with environment in order to evaluate the performance of newsletters as providers of relevant information to the population. Official publications of four Latvian municipalities—Mazsalaca, Jūrmala, Krāslava, and Kandava—were analyzed. Common themes included nature and its protection, history of the place, social and cultural events, quality of life and performance of the municipality. A widespread approach of engaging the local population is to hold contests and competitions. However, it is uncertain if the response rate help raising the civic participation level significantly. The official newsletters are willing to publish environment-related public relations materials prepared by other institutions of companies, without exhibiting consistent editorial policy of their own. The implications of the continued publication of these newsletters as competitors to the regional independent newspapers are also discussed.

Keywords


municipal newsletters; municipal newspapers; journalism; environmental communication; municipal communication

Full Text:

PDF

References


Petrova, A. (2016). State gets to work on municipal newspapers. Public broadcasting of Latvia. 13.10.2016. http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/state-gets-to-work-on-municipal-newspapers.a205271/

BNS/The Baltic Times. Saeima rejects proposal to ban municipalities from funding mass media. The Baltic Times. 2017.02.02. http://www.baltictimes.com/saeima_rejects_proposal_to_ban_municipalities_from_funding_mass_media/

Andersone, I. Latvia: Discussions about municipal newsletters and media independence. European Centre for press and media freedom. 2016. https://ecpmf.eu/news/legal/archive/latvia-discussions-about-municipal-newsletters-and-media-independence

Wheeler, P. D. Municipal public relations. The American Journal of Economics and Sociology, 15(3), 1956. pp. 315–320.

Glaser, B. G., Strauss, A. L. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New Brunswick: Aldine Transaction, 2006.

Talkas.lv. Talkas ideja. http://www.talkas.lv/?page=558

Jūrmalas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa. Vairāk jūras tematikai veltītu izstāžu. Jūrmalas avīze. 2016.07.07. http://news.lv/Jurmalas-Avize/2016/07/07

Apsīte, L. (2016). Mīlestības stāsti bibliotēkā. Mazsalacas novada ziņas, 2. 2016. 2. lpp.

Kandavas novada vēstnesis. Zantes skolai – 130. Kandavas novada vēstnesis, 126(10). 2015, 1. lpp.

Friedman, J. The past in the future: history and the politics of identity. American Anthropologist, 94(4). 1992, pp. 837–859.

Škutāne, E. Pasākums par godu kritušajiem poļu karavīriem. Krāslavas vēstis, 1. 2015, 4. lpp.

Zaķe, A. Sekmīgi īstenota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta trešā kārta, Jūrmalas avīze, 2016.07.07.

Štoferts, N. Novada svētki. Kandavas novada vēstnesis, 134(6). 2016, 2. lpp.

Krāslavas vēstis. Bijušās viesnīcas ēka tiks demontēta. Krāslavas vēstis, 276(11). 2016, 4. lpp.

Škutāne, E. “Dariet, ko spējat, ar to, kas jums ir, tieši tur, kur esat!” Krāslavas vēstis, 2. 2015, 4. lpp.

Divay, G., & Micheau, M. Recognizing citizens in municipal management: An exploratory study based on a content analysis of municipal websites in the province of Quebec. International Review of Administrative

Sciences. 2016.

Cepurīte, E. Sausās zāles dedzināšana ir bīstama cilvēkam un kaitē videi. Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens, 83(48). 2015.

Krāslavas vēstis. Jauns vides objekts kāziniekiem Krāslavas pils kompleksā. Krāslavas vēstis, 3. 2015, 4. lpp.

Kandavas novada vēstnesis. Piedalies fotokonkursā „Ar mīlestību savā novadā”. Kandavas novada vēstnesis, 118(2). 2015, 10–11. lpp.

Jūrmalas pilsētas dome. Iedzīvotāju iniciatīvas projekti. Jurmala.lv. 2015. http://www.jurmala.lv/page/1851

Kozačuka, T. Tuvākajā laikā pils kompleksu rotās skaista “Mīlas kariete”. Krāslavas vēstis, 252(7). 2015, 4. lpp.

Leimane, Z. Dzīvot ietaupot un videi draudzīgi. Mazsalacas novada vēstis, 12. 2016, 2. lpp.

Kalniņa, V. Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem. Krāslavas vēstis, 13. 2016, 2. lpp.

Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”. Aicina piedalīties makulatūras vākšanas konkursā. Kandavas novada vēstnesis, 10. 2016. 12. lpp.

Krogzeme-Mosgorda, B. & Pokratniece, K. Latviešu folkloras krātuves izbraukuma seminārs, Mazsalacas novada vēstis, 4. 2016, 2. lpp.

Zelče, V. (2006). Lokālā prese — kopienas informācijas vides veidotāja. Grām.: I. Brikše, Informācijas vide Latvijā: 21. gs. sākums. Rīga: Zinātne, 2006. 144–166. lpp.

Kovach, B. & Rosenstiel, T. The elements of journalism. New York: Crown Publishers, 2001.

Kupčs, E. (2015). Pašvaldību “avīzes” – domju slavināšana un izklaides raksti, zaudēta demokrātija nākotnē. Latvijas sabiedriskie mediji. 2015.11.30. http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/pasvaldibu-avizes--domju-slavinasana-un-izklaides-raksti-zaudeta-demokratija-nakotne.a157269/
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2583

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


SCImago Journal & Country Rank