Алсиня, Ина, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaISSN: 2256-070X