Алсиня, Ина, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank