Adamovičs, A., Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank