Jaunzeme, A., Vides valsts inspekcija, LatviaSCImago Journal & Country Rank