Kaķītis, Aivars, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank