Jansons, Aldis, LLU Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaSCImago Journal & Country Rank