Adamovičs, Aleksandrs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank