Siliņš, Andris, Ventspils Inženierpētniecības centrs, LatviaSCImago Journal & Country Rank