Szeląg-Sikora, Anna, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, PolandSCImago Journal & Country Rank