Kundziņa, Antra, Rīgas Tehniskā universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank