Lejiņa, Biruta, LLU Aģentūras Zemkopības zinātniskais institūts, LatviaISSN: 2256-070X