Pakuła, Brygida, Zakład Zoologii. Akademia Pomorska, PolandSCImago Journal & Country Rank