Pakuła, Brygida, Zakład Zoologii. Akademia Pomorska, PolandISSN: 2256-070X