Šeļegovska, Elita, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank