Elers, Gustavs, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, LatviaSCImago Journal & Country Rank