Kaleicheva, Julieta, Technical University of Sofia, BulgariaISSN: 2256-070X