Mālers, Juris, Rīgas Tehniskā universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank