Mālers, Juris, Rīgas Tehniskās universitāte, LatviaSCImago Journal & Country Rank